Home
Váš nákupní košík

Košík

Případové studie

Zpět na seznam novinek

Nemocnice ve Vsetíně jde vlastní cestou identifikace! (01.12.2009)


 Vset nsk _nemocnice_1Nemocnice Vsetín pracuje na systému identifikace pacientů od roku 2006, stejně dlouho spolupracuje i s dodavateli identifikačních náramků, s firmou Identifikační systémy, s.r.o. Informační systém vsetínské nemocnice komunikuje s čárovými kódy na identifikačních náramcích, postupně tak vzniká komplexní systém celkové identifikace pacientů.

Vsetínská nemocnice je akciovou společností, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj. V roce 2007 se nám podařilo získat akreditaci Spojené akreditační komise České republiky, která našim pacientům garantuje kvalitu poskytované zdravotní péče, loni navíc obhájili certifikaci ISO 9001. Zabezpečuje lékařskou a ošetřovatelskou péči pro celou spádovou oblast Vsetínska.


Identifikace pacientů patří mezi zkvalitňování služeb pro pacienty!

 
Co znamená kvalita zdravotnictví ve Vsetínské nemocnici?

Kvalitu ve zdravotnictví lze definovat jako poskytování takové péče, která uspokojí nebo dokonce předčí očekávání pacientů / klientů. Stručně řečeno, systém kvality ve zdravotnictví je vše, co je činěno při poskytování zdravotnických služeb, jejichž konečným cílem je zlepšování zdravotního stavu, zvyšování kvality života a spokojenosti obyvatel, o něž zdravotnická zařízení pečují. Systém kvality se týká všech procesů od jejich začátku až po jejich konec - zahrnuje kvalitu řízení, kvalitu zdrojů, kvalitu pracovních procesů, kvalitu personálu, kvalitu prostředí, kvalitu péče, atd. Vše je podřízeno tomu,aby konečným
výsledkem byla spokojenost pacienta jako zákazníka. 

 
Spolupráce se společností Identifikačními systémy, s.r.o.

V roce 2006 nemocnice Vsetín začala pracovat na naplňování projektu Identifikace pacienta, který byl vypracován díky akreditačnímu řízení. Celý projekt je rozfázován tak, aby identifikace pacienta v konečném důsledku byla napojena na celý interní systém nemocnice.
Dnes jsou procesy ve vsetínské nemocnici nastaveny tak, že probíhá identifikace pacientů plošně v celé nemocnici. Identifikační náramky jsou navázány na informační systém a to díky unikátnímu čárovému kódu, který každý pacient na identifikačním náramku má.

 
Na 9 místech v nemocnici jsou umístěny tiskárny pro tisk identifikačních náramků s čárovým kódem. V roce 2009 nemocnice plánuje nákup dostatečného množství přenosných čteček čárových kódů tak, aby se zefektivnilo využití tohoto systému i u všech pacientů, kteří nejsou
momentálně pohybliví. Zavádění celého systému provázelo několik zásadních komplikací. V první fázi bylo nutné navázat systém identifikačních náramků na speciální tiskárny. To se podařilo, museli jsme tomu věnovat pilotní období zavádění identifikace pacientů. Dnes vše funguje bezproblémově a hladce. V nemocnici je identifikace pacienta podložena interní směrnicí, která spadá do standardu ošetřovatelské péče. Identifikační náramky vydávají sestry při příjmu pacienta, poté co mu dají podepsat souhlas s identifikačním náramkem.
Jeden identifikační náramek v průměru lze používat dle potřeby kolem 20 dní bez závad, nejdéle zatím používali 40 dnů jeden náramek bez výměny.


Nemocnice Vsetín je první nemocnicí v ČR, která začala používat identifikační náramky s čárovým kódem plošně. Předcházela tomu velká diskuze mezi lékaři, sestrami a vedením nemocnice, těchto setkání se účastnil i zástupce společnosti Identifikační systémy s.r.o. Po
zavedení celého systému v nemocnici došlo k efektivnějšímu předávání informací, snížení administrativní náročnosti a především je profesionálně zajištěna bezpečnost pacienta. Jako bonus vidí nemocnice toto řešení v tom, že je otevřeno pro navazující aplikace. S čárovým kódem lze dále pracovat a využívat jeho přidané hodnoty.

 

health_ico HC_PripadovaStudie_Vsetin [PDF; 0,29 MB]  

Zpět na seznam novinek
";
Prosím čekejte
Váš požadavek se zpracovává